Meteen naar de inhoud

Behoud de ambachten en bedrijvigheid in het hamerkwartier!

Het Hamerkwartier in Amsterdam Noord heeft zich de afgelopen decennia, sinds het vertrek van de scheepsbouw, ontwikkeld tot een centrum van kleinschalige ambachten en creatieve industrie. In deze periode is een unieke stedelijke maakcultuur ontstaan die typerend is voor dit deel van de stad en behouden moet blijven voor Noord. Makers aan het IJ vertegenwoordigt circa 100 kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers uit het Hamerkwartier die deze cultuur actief willen inzetten bij de ontwikkeling en inrichting van het nieuwe Hamerkwartier. 

De uitgangspunten van Makers aan het IJ zijn uiteengezet in een Manifest, dat je beneden kunt downloaden. Als je geënthousiasmeerd wordt door ons streven, teken dan de petitie . Als je interesse hebt om lid te worden, neem dan contact met ons op.

Manifest Makers aan het IJ – in het kort

  1. Makers aan het IJ wil de unieke creatief-ambachtelijke maakcultuur die de afgelopen decennia in het Hamerkwartier is ontstaan, behouden en actief inzetten in de ontwikkeling van het nieuwe Hamerkwartier.
  2. Deze maakcultuur is van een hoog, professioneel niveau en een grote diversiteit en typerend voor het op kleinschalige productie gerichte karakter van het Hamerkwartier.
  3. De ondernemers en bedrijven die zich hebben verenigd in Makers aan het IJ, zijn niet alleen landelijk maar ook lokaal van belang: vele organiseren evenementen, workshops en educatieve programma’s die gericht zijn op participatie en leertrajecten van en voor bewoners. Staal- en houtwerkplaatsen, sieradenmakers, fietsenmakers en andere ondernemers kunnen partners zijn bij het realiseren van de ‘ongedeelde wijk’, die de gemeente nastreeft.
  4. De gemeente heeft de ambitie om van het nieuwe Hamerkwartier een ‘creatieve productiewijk’ te maken, waarin wonen en werken op een nieuwe manier samengaan. Makers aan het IJ is een geëigende partner om de creatieve productiewijk mede vorm te geven.
  5. Makers aan het IJ zet zich actief in voor betaalbare huren, zodat startups, innovatie en experiment kunnen blijven floreren in het Hamerkwartier en ook minder kapitaalkrachtige ondernemers er deel van blijven uitmaken.
  6. Makers aan het IJ zoekt samenwerking met ontwikkelaars en gemeente om mee te denken over nieuwe concepten en projecten die van het Hamerkwartier de creatieve productiewijk maken die alle betrokkenen voor ogen staat.
  7. Voor de realisatie van de creatieve productiewijk kan Makers aan het IJ randvoorwaarden helpen formuleren vanuit eigen kennis en ervaring. Te denken valt aan contracten, concentratie van ondernemers, samenwerking en het inpassen van maatschappelijke of openbare functies in de productieruimtes. Zodat gemeente en ontwikkelaars de kleinschalige productie kunnen inpassen in de bouwprojecten.
  8. Makers aan het IJ wil van het Hamerkwartier een inspirerende, creatieve, productieve, vernieuwende, diverse en inclusieve wijk maken die wellicht de boeken in gaat als de meest leefbare wijk van Amsterdam… 

Steun het initiatief

Laat je stem horen en steun ons door de petitie te ondertekenen. Hoe meer mensen des te krachtiger onze boodschap is!