Meteen naar de inhoud

Agenda

Actueel

Makers aan het IJ in de media

Op maandag 28 juni is in de rubriek Het Hoogste Woord van Het Parool een opiniestuk van Makers aan het IJ gepubliceerd:
‘Behoud van creatief Hamerkwartier heeft straffe hand nodig’

Donderdag 24 juni, Overhandiging Manifest Makers aan het IJ in Amsterdam-Noord in het Nieuws
‘Makers aan het IJ willen ambachtelijk ondernemerschap’

Laatste nieuws Hamerkwartier

Voor de nieuwste ontwikkelingen in het Hamerkwartier kijk op de volgende website:
Hamerkwartier: van bedrijventerrein naar woon-, werk- en leefgebied – Gemeente Amsterdam.
Of op de website van Stichting Hamerkwartier:
HET HAMERKWARTIER

Tot nu toe

04-10-2023
Inloopspreekuur Hamerkwartier bij De Verbroederij

                                               Plan voor Drakaterrein met Makersplein

Op 4 oktober 2023 is de stand van zaken in Hamerkwartier gepresenteerd aan de hand van vele maquettes, tekeningen en impressies. Vertegenwoordigers van het projectbureau Hamerkwartier en ontwikkelaars vertelden over de plannen, openbare ruimte, het Oeverpark en de integratie van Makershallen.  

10-06-2023
Wandeling langs bouwhekdoeken van het project Toen & Nu

                                               De Kromhouthal Toen & Nu

In het kader van het project MooiMakers zijn doeken ontworpen voor bouwhekken waarop beelden van Toen & Nu zijn gecombineerd. In het project werkt Makers aan het IJ samen met de gemeente en de diverse woningcorporaties en ontwikkelaars in Oud-Noord. De doeken hangen op plekken waar gewerkt wordt aan de buurt.

Toen en Nu - Makers aan het IJ

 

08-10-2022
Opening MooiMakers Oud Noord

Het project MooiMakers wordt geopend door Dilara Kivanç, een van de jonge deelnemers

In januari 2022 is het project MooiMakers gestart in verschillende buurten van Amsterdam. In Oud Noord werkt initiatiefnemer Gemeente Amsterdam samen met Stichting Makers aan het IJ en jongerenorganisatie DOCK. In het project MooiMakers laat Makers aan het IJ zien welke rol kunstenaars en makers kunnen hebben bij het opzetten van buurtprojecten die zorgen voor verbinding tussen verschillende groepen. Voor dit project maakten we, samen met jongeren en buurtbewoners, kunstwerken die een bijdrage leveren aan het mooier maken van onze buurt.

22-06-2021
Overhandiging Manifest
Overhandiging Manifest aan Saskia Groenewoud (links)

Saskia Groenewoud met makers Jérôme Gommers, Sigrid van Essel
en Monique Rietbroek  
(foto Hugo Rompa)

Op dinsdagmiddag 22 juni was het zover: in de Kromhouthal hebben we ons Manifest overhandigd aan Saskia Groenewoud, dagelijks bestuurder van stadsdeel Noord.

We hebben toegelicht wat onze visies en vergezichten zijn en hoe belangrijk de steeds weer genoemde betaalbare huren zijn als we de unieke maakcultuur die door Makers aan het IJ wordt vertegenwoordigd, in het Hamerkwartier willen behouden. En niet alleen behouden natuurlijk, maar ook actief inzetten in de ontwikkeling van de wijk.

Saskia Groenewoud erkende in haar reactie de waarde van de Hamerse makerscultuur en wees op de Investeringsnota waarin expliciet de ambitie is geformuleerd om deze kleinschalige productiviteit ruimte te geven in het nieuwe Hamerkwartier. Maar het zal een ingewikkelde puzzel worden, want de gemeente kan, ook omdat ze weinig tot geen grond in eigen bezit heeft, de ontwikkelaars niet kiezen

Zie de reactie van Saskia Groenewoud op Facebook. 

’s Avonds sprak Sigrid van Essel namens Makers aan het IJ bij de online presentatie van de Investeringsnota Hamerkwartier. Dat deed zij met zoveel verve dat het tot bijzondere reacties heeft geleid, waarover later meer.

Kijk de bijeenkomst terug, vanaf minuut 55 is Sigrid aan het woord.   

Voor wie geïnteresseerd is: tot 7 juli aanstaande kunnen nog zienswijzen worden ingediend.
Kijk hier voor meer informatie: Meedoen Hamerkwartier - Gemeente Amsterdam

09-06-2020
Presentatie Concept Investeringsnota door Projectteam Hamerkwartier, online i.v.m. corona
Maquette Hamerkwartier in de toekomst

Maquette Hamerkwartier in de toekomst

Een videoweergave van de presentatie vind je hier:

Meer informatie over de toekomst van het Hamerkwartier:

26-05-2021
Stagiaires van StageCarrousel bezoeken werkplaatsen Makers aan het IJ

Stagiaires bezoeken werkplaats  van produktontwerpbureau Stereo Design

StageCarrousel is een werkervaringsproject van Academie van de Stad voor jongeren in het Hamerkwartier. In mei 2021 hebben acht stagiaires van StageCarrousel 24 werkplaatsen bezocht van Makers aan het IJ, variërend van timmer- en lasbedrijven tot kostuum-, keramiek- en kunstateliers. N.a.v. de bezoeken hebben zij een boekje gemaakt over de creatieve maakcultuur in het Hamerkwartier dat via onderstaande link is te bekijken.

30-01-2020
Feestelijk diner wegens de presentatie van het Manifest aan alle Makers aan het IJ (én 20 jaar Noordwaarts), locatie Expocafé Zamen

                                                Sigrid van Essel (vuurt de troepen aan)

27-01-2020
Makers aan het IJ doen mee aan de ontbijtpitch voor Platform Hamerkwartier

Platform Hamerkwartier is een online platform dat de ontwikkelingen in de wijk gaat volgen en mensen en organisaties wil samenbrengen. Locatie Kromhouthal.

Meer informatie over het platform vind je hier:

06-11-2019
Makers aan het IJ presenteert zich bij de ondernemersbijeenkomst Hamerkwartier, locatie Dansmakers.

Jérôme Gommers namens Makers aan het IJ

We maken duidelijk dat projectteam en gemeente ons nodig heeft om van het Hamerkwartier de ‘creatieve productiewijk’ te maken die hen voor ogen staat. En dat de inhoud van ons Manifest goed aansluit bij de ambitie van de gemeente.

16-10-2019
De werkgroep Makers aan het IJ geeft een rondleiding langs diverse ateliers op de Zamenhofstraat aan het Projectteam Hamerkwartier.

Restauratieatelier van Eric Bernhard en Renzo Meurs

Het Projectteam krijgt inzicht in de diversiteit en de professionaliteit van de kleine bedrijven en zelfstandigen die vaak al lange tijd in het Hamerkwartier actief zijn.

23-09-2019
Interview met het bestuur van Makers aan het IJ in de Gemeentekrant Amsterdam.

Sleutelzin: “Wij willen de creatieve, ambachtelijke cultuur die hier is ontstaan, inzetten voor de ontwikkeling van het gebied.”

Het artikel vind je hier (op blz. 15):

27-05-2019
Deelname Makers aan het IJ aan de Expertmeeting Hamerkwartier Werkt, locatie Veerhuis GVB-haven

Hoe combineren we in één gebied wonen en bedrijvigheid op een succesvolle manier? Hoe houden we het betaalbaar voor bedrijven en hoe richten we de openbare ruimte in? Een gesprek tussen het Projectteam Hamerkwartier en een grote groep eigenaren, ontwikkelaars, ondernemers en adviseurs.

21-03-2019
Oprichtingsvergadering van de ‘Belangenvereniging voor behoud creatieve werkplaatsen Hamerkwartier’, locatie Expocafé Zamen

Silvia Russel, Sigrid van Essel en Monique Rietbroek

Hier werd de basis gelegd voor wat de werkgroep Makers aan het IJ zou worden.

07-03-2019
De toekomstige Makers aan het IJ geven een rondleiding over het terrein van het Zamenhofcomplex aan een delegatie van Stadsdeel Noord

 v.l.n.r. Anika van de Water (Ongedeelde wijk), Aline Horlings (Gebiedsmakelaar Hamerkwartier), Erna Berends (Voorzitter dagelijks bestuur Stadsdeel Noord, Ruimtelijke Ordening), Esther Lagendijk (Kunst en Cultuur), Sigrid van Essel (MahIJ), Silvia Russel (MahIJ)

02-10-2018
Publicatie projectnota Hamerkwartier
In deze nota worden de mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling van het Hamerkwartier onderzocht. Meer informatie vind je hier:
22-05-2018
De werkgroep schrijft een enquête uit onder culturele instellingen rond het IJ (Loods 6, Kromhouthal, Tolhuistuin, NDSM, Bonte Zwaan) met het doel samen te werken binnen een cultureel lint.

Omdat de Cultuurtafel Noord deze instellingen al blijkt te vertegenwoordigen, besluit de werkgroep zich specifiek te richten op de integratie van de bestaande ambachtelijke cultuur in het nieuwe Hamerkwartier.

Vanaf dit moment richt de werkgroep zich nadrukkelijk op het hele Hamerkwartier: alle kleine creatieve ambachtelijke ondernemers zijn welkom om lid te worden van de werkgroep.

15-03-2018
Deelname van de werkgroep aan de bijeenkomst ‘Kansen voor economische ontwikkelingen in Amsterdam Noord’, georganiseerd door stadsdeel Noord.
11-01-2018
Eerste interne informatiebijeenkomst over de toekomst van de werkplaatsen op de Zamenhofstraat en in het Hamerkwartier, locatie Expocafé Zamen
15-12-2017
Inspraakreactie van de kerngroep Zamenhofstraat op Projectnota Hamerkwartier

De groep dient een uitgebreide zienswijze in waarin het belang van de creatieve cultuur in de wijk en elders in het Hamerkwartier voor Noord wordt benadrukt.

Je kunt de zienswijze hier downloaden.

30-11-2017
Inspraakbijeenkomst Ontwikkelingen Hamerkwartier, locatie Kromhouthal

Eerste contact tussen Projectteam Hamerkwartier en de toekomstige Makers aan het IJ.

Steun het initiatief

Laat je stem horen en steun ons door de petitie te ondertekenen. Hoe meer mensen des te krachtiger onze boodschap is!