Agenda

Binnenkort

Overhandiging Manifest

Binnenkort ís het zover: dan wordt het Manifest van Makers aan het IJ aangeboden aan Saskia Groenewoud (dagelijks bestuur stadsdeel Noord) en mogelijk wethouder Economie Victor Everhardt (Centrale Stad). Een belangrijke stap, die Makers aan het IJ een gezicht en een stem geeft. Datum volgt…

We hadden de overhandiging groots willen vieren, in een feestelijke zaal opgetuigd met fraaie ambachtelijke producten die in het Hamerkwartier worden gemaakt. Corona echter gooit roet in het eten, dus de overhandiging vindt digitaal plaats. We maken er een fraai videoverslag van, dat je binnenkort hier kunt bekijken.

Tijdens de overhandiging lichten we aan stadsdeel en wethouder toe waar we voor staan en waarom we een Manifest hebben geschreven (kort gezegd: omdat het nieuwe Hamerkwartier niet zonder ons kan…).

Investeringsbesluit Hamerkwartier

Voorjaar 2021 wordt de concept-Investeringsnota vrijgegeven voor inspraak. Deze komt 6 weken ter inzage te liggen.

Tot nu toe

Feestelijk diner wegens de presentatie van het Manifest aan alle Makers aan het IJ (én 20 jaar Noordwaarts), locatie Expocafé Zamen
Sigrid van Essel (vuurt de troepen aan)
Makers aan het IJ doen mee aan de ontbijtpitch voor Platform Hamerkwartier

Platform Hamerkwartier is een online platform dat de ontwikkelingen in de wijk gaat volgen en mensen en organisaties wil samenbrengen. Locatie Kromhouthal.

Meer informatie over het platform vind je hier:

Makers aan het IJ presenteert zich bij de ondernemersbijeenkomst Hamerkwartier, locatie Dansmakers.

Jérôme Gommers namens Makers aan het IJ

We maken duidelijk dat projectteam en gemeente ons nodig heeft om van het Hamerkwartier de ‘creatieve productiewijk’ te maken die hen voor ogen staat. En dat de inhoud van ons Manifest goed aansluit bij de ambitie van de gemeente.

De werkgroep Makers aan het IJ geeft een rondleiding langs diverse ateliers op de Zamenhofstraat aan het Projectteam Hamerkwartier.

Restauratieatelier van Eric Bernhard en Renzo Meurs

Het Projectteam krijgt inzicht in de diversiteit en de professionaliteit van de kleine bedrijven en zelfstandigen die vaak al lange tijd in het Hamerkwartier actief zijn.

Interview met het bestuur van Makers aan het IJ in de Gemeentekrant Amsterdam.

Sleutelzin: “Wij willen de creatieve, ambachtelijke cultuur die hier is ontstaan, inzetten voor de ontwikkeling van het gebied.”

Het artikel vind je hier (op blz. 15):

Deelname Makers aan het IJ aan de Expertmeeting Hamerkwartier Werkt, locatie Veerhuis GVB-haven

Hoe combineren we in één gebied wonen en bedrijvigheid op een succesvolle manier? Hoe houden we het betaalbaar voor bedrijven en hoe richten we de openbare ruimte in? Een gesprek tussen het Projectteam Hamerkwartier en een grote groep eigenaren, ontwikkelaars, ondernemers en adviseurs.

Oprichtingsvergadering van de ‘Belangenvereniging voor behoud creatieve werkplaatsen Hamerkwartier’, locatie Expocafé Zamen

Silvia Russel, Sigrid van Essel en Monique Rietbroek

Hier werd de basis gelegd voor wat de werkgroep Makers aan het IJ zou worden.

De toekomstige Makers aan het IJ geven een rondleiding over het terrein van het Zamenhofcomplex aan een delegatie van Stadsdeel Noord

v.l.n.r. Anika van de Water (Ongedeelde wijk), Aline Horlings (Gebiedsmakelaar Hamerkwartier), Erna Berends (Voorzitter dagelijks bestuur Stadsdeel Noord, Ruimtelijke Ordening), Esther Lagendijk (Kunst en Cultuur), Sigrid van Essel (MahIJ), Silvia Russel (MahIJ)

De werkgroep schrijft een enquête uit onder culturele instellingen rond het IJ (Loods 6, Kromhouthal, Tolhuistuin, NDSM, Bonte Zwaan) met het doel samen te werken binnen een cultureel lint.

Omdat de Cultuurtafel Noord deze instellingen al blijkt te vertegenwoordigen, besluit de werkgroep zich specifiek te richten op de integratie van de bestaande ambachtelijke cultuur in het nieuwe Hamerkwartier.

Vanaf dit moment richt de werkgroep zich nadrukkelijk op het hele Hamerkwartier: alle kleine creatieve ambachtelijke ondernemers zijn welkom om lid te worden van de werkgroep.

Deelname van de werkgroep aan de bijeenkomst ‘Kansen voor economische ontwikkelingen in Amsterdam Noord’, georganiseerd door stadsdeel Noord.
Eerste interne informatiebijeenkomst over de toekomst van de werkplaatsen op de Zamenhofstraat en in het Hamerkwartier, locatie Expocafé Zamen
Inspraakreactie van de kerngroep Zamenhofstraat op Projectnota Hamerkwartier

De groep dient een uitgebreide zienswijze in waarin het belang van de creatieve cultuur in de wijk en elders in het Hamerkwartier voor Noord wordt benadrukt.

Je kunt de zienswijze hier downloaden.

Inspraakbijeenkomst Ontwikkelingen Hamerkwartier, locatie Kromhouthal

Eerste contact tussen Projectteam Hamerkwartier en de toekomstige Makers aan het IJ.

Steun het initiatief

Laat je stem horen en steun ons door de petitie te ondertekenen. Hoe meer mensen des te krachtiger onze boodschap is!