Gemeentelijk project MooiMakers: kunstenaars en ambachtelijke creatieven gezocht

In januari 2022 start het project MooiMakers in Amsterdam Noord. Het project is een samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam, stichting Makers aan het IJ en jongerenorganisatie DOCK. Gedurende een half jaar werken makers, jongeren en buurtbewoners aan zes afzonderlijke installaties, kunstwerken of andere kunstzinnige elementen in de openbare binnen- of buitenruimte. Doel van het project: de buurt mooier en leefbaarder maken, jongeren creatieve werkervaring bieden en bewoners betrekken bij de buurt waarin ze leven.
Voor dit project zijn wij op zoek naar bevlogen, geëngageerde makers en kunstenaars, die hun creatieve expertise willen inzetten om jongeren en buurtbewoners te inspireren en begeleiden. Daarbij is het proces van ideevorming en ontwikkeling met de jongere(n) en de interactie met de buurt even belangrijk als het uiteindelijke product: een tijdelijke of permanente monumentale installatie of kunstwerk die de buurt mooier maakt. 

Vereisten
Voor het project MooiMakers zijn de gemeente en de stichting Makers aan het IJ op zoek naar makers en kunstenaars die:

  • gevestigd zijn in Amsterdam Noord (Hamerkwartier/ Vogelbuurt/ IJplein/ Volewijck);
  • ervaring of affiniteit hebben met het werken met jongeren en bewoners;
  • ervaring of affiniteit hebben met werken in de openbare ruimte;
  • voldoende ervaring hebben om een installatie/kunstwerk te realiseren binnen de hierboven gestelde voorwaarden.


Inhoudelijke randvoorwaarden
De maker/kunstenaar realiseert de installatie niet alleen in het eigen atelier maar uitdrukkelijk ook ín de buurt samen met andere makers, jongeren en buurtbewoners. Daarmee wordt de buurt in dit project in essentie een tijdelijk atelier van de maker/kunstenaar. De betrokken jongeren hebben een grote inbreng in de keuze voor locatie, vorm en uitvoering van de projecten, zodat ze een belangrijke leerervaring opdoen. De maker/kunstenaar stuurt dit creatieve proces vanuit zijn/haar ervaring en betrekt hierin de jongeren en bewoners. De te realiseren projecten dienen de buurt letterlijk ‘mooier te maken’ in de breedste zin van het woord.

Technische randvoorwaarden
De installatie moet voldoen aan de voorwaarden van een mogelijk vereiste vergunning, of aan de voorwaarden zoals gesteld door een betrokken corporatie of andere instantie die zeggenschap heeft over de gekozen locatie. De installatie kan permanent, tijdelijk, virtueel of flexibel zijn, maar in alle gevallen moet de installatie te verwijderen zijn, zodat de locatie in dezelfde staat opgeleverd kan worden als voor aanvang van het project.
In technisch en bouwkundig opzicht moet de installatie veilig zijn om in de openbare ruimte te kunnen functioneren. Ook moet de installatie (brand)veilig, vandalismebestendig en toegankelijk zijn voor mindervaliden en gerealiseerd worden binnen de voorwaarden die de publieke ruimte stelt.

Demontage kunstwerk
Eventuele demontage vindt plaats op een vooraf besproken datum door of in overleg met de maker/kunstenaar.

Vergoeding
Voor de opdracht is per installatie een totaalbedrag van €7.500,- (exclusief btw) beschikbaar. In het bedrag zijn kosten voor ontwerp, samenwerking met jongeren/bewoners, het maken van een begroting en planning, offertes van derden en de uitvoering inbegrepen. De exacte invulling wordt in overleg met de betrokken makers/kunstenaars nader uitgewerkt.

Planning
23 januari 2022: deadline inschrijven door makers/kunstenaars
11 februari 2022: bekendmaking geselecteerde makers/kunstenaars en start project MooiMakers
Mei 2022: start uitvoering installaties, na goedkeuring projectplan met begroting en planning
September 2022: feestelijke opening projecten MooiMakers

Deelname
Makers en kunstenaars die zich in willen schrijven voor het project MooiMakers, dienen uiterlijk zondag 23 januari 2022 te reageren via: info@makersaanhetij.nl.

Bijgevoegd dient te worden:
• Een motivatie van maximaal 1000 woorden waarom je mee wilt doen aan het project MooiMakers en een korte schets van je werkwijze.
• Een CV waaruit blijkt dat je aan de hierboven genoemde kwalificaties voldoet, met minimaal drie voorbeeldprojecten, waaruit dat blijkt.

Uitslag
In samenspraak met de jongeren worden zes kunstenaars gekozen om het project op te starten. Zij worden persoonlijk door ons op de hoogte gebracht. Daarna zal de keuze ook gepubliceerd worden op de website van Makers aan het IJ.

Voorwaarden
Als opdrachtnemer geef je stichting Makers aan het IJ en de gemeente Amsterdam het recht vrijelijk gebruik te maken van de tot stand gekomen ideeën, schetsen en andere producten die tijdens het project ontstaan, evenals van beeldmateriaal van personen, bijeenkomsten en het kunstwerk zelf. Dit materiaal zal niet voor commerciële doeleinden, maar louter als promotiemateriaal worden gebruikt.

mkij-logo-black
Logo-Gemeente-Amsterdam-1536x692
DOCK CMYK 2015